LiMMaD_jordischocolate

53ˇ% jemná mliečna čokoláda