Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.limmad.sk

Článok I. Základné údaje

LiMMaD s.r.o.

Na hrádzi 51/A, 851 10 Bratislava

zápis: oddiel Sro, vložka číslo 119190/B, register Okresného súdu Bratislava I

IČO: 50835629

DIČ:

IČ DPH: SK

tel.: +421 905 233 736

e-mail: info@limmad.sk

orgány dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 820 07 Bratislava (podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu pre nepotravinárske výrobky)

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (podľa zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z. pre potravinárske výrobky)

Článok II. Definícia pojmov

Predávajúci – LiMMaD s.r.o. , Na hrádzi 51, 851 10 Bratislava
Spotrebiteľ, zákazník – fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez náš e-shop a uzavrieť s nami kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez náš e-shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a odoslala záväznú objednávku.
Sprostredkovateľ – spotrebiteľ, ktorý tovar nakupuje za účelom ďalšieho podnikania (maloobchod, potravinárske prevádzky, stravovanie a pod.) a je zapísaná v Obchodnom registri SR, resp. v Živnostenskom registri SR.

Konečný spotrebiteľ – nakupuje výrobky pre osobnú potrebu

Tovar – tovar ponúkaný prostredníctvom e-shopu

Registrácia – je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre doplnenie údajov o spotrebiteľovi vrátane osobných údajov.

Objednávka – je návrhom kúpnej zmluvy medzi spotrebiteľom a predávajúcim a tá je uzatvorená oznámením predávajúceho spotrebiteľovi o prijatí jeho objednávky.

Dopravca – prepravná spoločnosť, napr. Slovenská pošta alebo kuriérska služba.

Minimálna trvanlivosť – doba, počas ktorej si potravina uchováva svoje špecifické vlastnosti. V rámci tejto doby predávajúci zodpovedá za predávaný tovar a spotrebiteľ u neho môže reklamovať zistené nedostatky tovaru (pokiaľ dodržal všetky podmienky pre správne skladovanie ).

Článok III. Kúpna zmluva

 1. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán, alebo na základe zákonných dôvodov.

Článok IV. Cena

 1. Všetky ceny pri tovare sú uvádzané v eurách (€) a sú konečné vrátane DPH.
  2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.
  3. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.
  4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru v prípade zmeny právnych predpisov, pri výraznom náraste cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

Článok V. Objednávka

 1. Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru uloženého do košíka v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar.

Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu.

Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania našich služieb, avšak spájajú sa s ňou určité výhody.
2. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky
3. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením VOP a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.
4. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

Článok VI. Platobné podmienky

 1. Za tovar v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
 2. a) bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho na základe objednávky vygenerovanej kupujúcim prostredníctvom e-shopu predávajúceho
  a) platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)
  c) platba pri osobnom prevzatí (dohoda medzi dodávateľom a odberateľom)
 3. d) platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na náš účet
 4. Akciová cena – ak sa na tovar vzťahuje akciová cena, je platná od dátumu zverejnenia do vypredania zásob tohto tovaru alebo do doby ukončenia akcie. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých tovaroch v e-shope, nie je možné vzájomne kombinovať.

Dodávateľ si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť vybrané spôsoby úhrady z technických príčin alebo

z dôvodov prekážok na strane predávajúceho alebo sprostredkovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci.

Článok VII. Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je viazaný objednávkou v lehote 5 dní od jej vytvorenia (ak nie je uvedené alebo dohodnuté inak)
  2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase. Dodacia lehota pre jednotlivý tovar je potvrdená do 48hodín v pracovných dňoch. Dodacia lehota pre tovar s dostupnosťou „skladom“ po potvrdení jeho dostupnosti na sklade, je 1- 2 pracovné dni. Spravidla je tovar dodávaný v priebehu 2 – 5 pracovných dní. Ak by bol tovar nedostupný dlhšie ako 5 dní, kupujúci je kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom za účelom upresnenia termínu dodania tovaru alebo navrhnutia výmeny za alternatívny tovar, ktorý je skladom.
  3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami výmeny za alternatívny tovar alebo čiastočných dodávok.
  4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad) a dodací list.
 2. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
  6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
  a) osobný odber
 3. b) zasielanie prepravnou službou
 4. c) zasielanie kuriérom (po Bratislave)
 5. d) zasielanie poštou na adresu alebo na poštu

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti s ohľadom na kapacitu a dojazdové možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému LiMMaD s.r.o. nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

V prípade, keď výrobca alebo dodávateľ nie je schopný dodať tovar na sklad predajcu v dohodnutom termíne, kontaktuje kupujúceho telefonicky alebo e-mailom s možnosťou dohodnutia zámeny tovaru za alternatívny tovar, ktorý je skladom alebo dohodne odstúpenie od zmluvy. V takomto prípade ak bola platba vopred, je kupujúcemu finančný rozdiel poukázaný na jeho účet do troch pracovných dní.

Článok VIII. Poplatky za balné, prepravu a možnosti platieb

 1. Balné je zdarma. Snažíme sa minimalizovať finančné náklady spojené s balením a prepravou balíka a podľa možností ich prenášame na vlastné náklady, recyklujeme krabice z dodaného tovaru.
  2. Tovar doručovaný na území Slovenskej republiky je výlučne zasielaný kuriérskou službou s možnosťou zaplatenia tovaru vopred na účet (IB, e-platba, kartou) alebo na dobierku ( v hotovosti, alebo platobnou kartou priamo u kuriéra). Konečná cena za prepravu závisí od celkového množstva zakúpeného tovaru, od spôsobu jeho úhrady a jeho doručenia.

3.Kupujúci je s cenou za prepravu oboznámený pri potvrdení objednávky.
4. Tovar je po vyexpedovaní dodaný kupujúcemu kuriérskou službou ďalší pracovný deň, najneskôr do dvoch pracovných dní. V deň odoslania balíka je kupujúcemu zasielaný e-mail o jeho vyexpedovaní a v deň dodania je informovaný cez sms na mobilný telefón o časovom intervale dodania balíka. S tovarom je zasielaný daňový doklad (faktúra) slúžiaci aj ako záručný list.

Článok IX. Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za dodávku.
  2. Tovar na ktorý sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.

Článok X. Storno objednávky

 1. Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku. Odporúčame uskutočniť storno telefonicky na tel.čísle: +421905/233736 v pracovných dňoch od 09:00 – 17:00 hod.

mimo prevádzkový čas e-mailom na info@limmad.sk .
2. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške nákladov za dopravu ku kupujúcemu a späť.

Článok XI. Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
  2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou napr. originálom faktúry, inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene.
 2. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
  4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
  5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
  6. Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť ( rýchlo podlieha skaze, ktorý spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale), ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.
  7. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.
  8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok XII. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
  2. Kupujúci je povinný:
 2. a) prevziať objednaný tovar,
  b) zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  c) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní
 3. Predávajúci je povinný:
  a) dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  b) spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, dodací list, reklamačný list ( v slovenskom jazyku).

Článok XIII. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
  3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, v prípade firmy IČO a DIČ.
  4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
  5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.
  6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
  7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov na info@limmad.sk, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme.
  8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope, súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.
  9. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov na info@limmad.sk, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme.

Článok XIV. Zmluvná pokuta

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 8 € (slovom osem eur) v prípade, že vytvoril objednávku, ktorú nestornoval a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu.
 2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako i sankciu za nenaplnenie kúpnej zmluvy.

Článok XV. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
  2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj Reklamačné podmienky.
  3. Odoslaním objednávky si kupujúci prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
  5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
  6. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť: 25.apríla 2017.

V Bratislave 25.04.2017